foto-žiak číta bodovú knihu

Informácie o školskej knižnici 

Spojenej školy internátnej v Levoči

 

 

 

 

 

 

 

Správca knižnice:  PaedDr. Eva Halásová

Štatút knižnice

Knižný a výpožičný poriadok

Školskú knižnicu môžete navštíviť

pracovné dni 9:00 - 12:00 

alebo v inom vopred dohodnutom termíne

Kontakt: halasova.evica@gmail.com

Organizačné jednotky knižnice:

  • Beletria pre deti a mládež
  • Literatúra pre pedagógov
  • Odborná literatúra (pedagogika, psychológia)
  • Špeciálna odborná literatúra (špeciálna pedagogika, tyflopédia, logopédia, psychopédia, somatopédia, etopédia, surdopédia, liečebná pedagogika)
  • Knihy v bodovom písme a zvukové knihy pre nevidiacich


Aktualizácia: 07.12.2018

©Eva Halásova